Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca
Ożarow Mazowiecki

NAZWA USŁUGI

KATEGORIA

JEDNOSTKA

Inne sprawy urzędowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Inne sprawy urzędowe

Zakład Usług Komunalnych

Inne sprawy urzędowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Gospodarka wodno-ściekowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Gospodarka wodno-ściekowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Gospodarka wodno-ściekowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Inne sprawy urzędowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Podatki

Urząd Miejski

Podatki

Urząd Miejski

Podatki

Urząd Miejski

Podatki

Urząd Miejski

Inne sprawy urzędowe

Urząd Miejski

Inne sprawy urzędowe

Urząd Miejski

Inne sprawy urzędowe

Zakład Usług Komunalnych