Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca
Ożarow Mazowiecki

NAZWA USŁUGI

KATEGORIA

JEDNOSTKA

Inne sprawy urzędowe

Zakład Usług Komunalnych

Inne sprawy urzędowe

Zakład Usług Komunalnych

Inne sprawy urzędowe

Zakład Usług Komunalnych

Inne sprawy urzędowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Gospodarka wodno-ściekowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Gospodarka wodno-ściekowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Gospodarka wodno-ściekowa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Inne sprawy urzędowe

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Podatki

Urząd Miejski

Podatki

Urząd Miejski

Podatki

Urząd Miejski

Podatki

Urząd Miejski

Inne sprawy urzędowe

Urząd Miejski

Inne sprawy urzędowe

Urząd Miejski